VandeMoortel Nature7

Energiezuinig en duurzaam bouwen, bewust omgaan met grondstoffen en rationeel energiegebruik worden voor iedereen steeds belangrijker. In deze context herdimensioneerde VandeMoortel het duurzame en milieuvriendelijke materiaal baksteen tot een geoptimaliseerd nieuw en slanker formaat! met de reeksen SEPTEM & NATURE7 geeft VandeMoortel een eenvoudig, maar efficiënt antwoord op deze energieproblematiek. In een klassieke gevel zien we dat het buitenparament voornamelijk een duurzame, beschermende en anderzijds een esthetische functie heeft. de bijdrage tot de totale isolatiewaarde van de buitengevel is eerder gering.

Hierin speelt vooral de isolatie zelf de grootste rol (5% buitenparament, 10% spouw, 59% isolatie, 15% snelbouw, 1% kalkmortel). hierop speelt VandeMoortel in door een specifiek slanker formaat in baksteen te produceren.

De dunnere formaten van SEPTEM & NATURE7 bieden de ruimte om de klassieke isolatiedikte van 5 cm te verhogen naar 8 cm zonder uitbreiding van de geveldikte of ruimteverlies in het gebouw. Bovendien kan men de steen verwerken met gekende metseltechnieken en blijft een klassieke gevelopbouw met binnenmuursteen, isolatie en luchtspouw mogelijk.